Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Ninh Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và triển khai kế hoạch năm 2019

Sáng 11/01, Bưu điện tỉnh đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và triển khai kế hoạch năm 2019. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tới dự.


Bưu điện tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Đức Lam

Sau hơn 10 năm thành lập, đặc biệt là trong giai đoạn 2012 – 2016, Bưu điện tỉnh hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh và phục vụ công ích; đảm bảo nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin bưu chính. Hàng năm tổng doanh thu, doanh thu tính lương đều tăng trưởng cao. 

Tổng doanh thu, năm 2012 đạt trên 24,3 tỷ đồng, đến năm 2016 đạt trên 106,8 tỷ đồng, tăng trưởng 338%; doanh thu tính lương, năm 2012 đạt trên 20,4 tỷ đồng, đến năm 2016 đạt trên 52,1 tỷ đồng, tăng trưởng 154,5%. Năm 2018, tổng doanh thu đạt gần 238 tỷ đồng, tăng trưởng 172%; doanh thu tính lương đạt gần 87 tỷ đồng. Cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh, thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trên địa bàn được đảm bảo tốt, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh... 

Phát huy thành quả của năm trước, năm 2019 Bưu điện tỉnh phấn đấu tổng doanh thu đạt 271,1 tỷ đồng; doanh thu tính lương 110,6 tỷ đồng; tiền lương bình quân đạt 13,1 triệu đồng/người/tháng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã chính thức giao kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong toàn ngành... Với những thành tích đã đạt được trong giai đoạn trên, Bưu điện tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua; nhân dịp này nhiều tập thể thuộc Bưu điện tỉnh có thành tích xuất sắc đã được Bộ Thông tin và truyền thông, Tổng Công ty bưu điện Việt Nam, Công đoàn ngành Thông tin và truyền thông Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chúc mừng, ghi nhận những thành tích của Bưu điện tỉnh đạt được trong những năm qua. Để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo đề nghị Bưu điện tỉnh: Nắm bắt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách và đổi mới mạnh mẽ nền hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để tham mưu, đề xuất tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình trong cải cách hành chính; tổ chức tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện nhằm góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn tỉnh. 

Bưu điện tỉnh cần bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong đề án thành lập Trung tâm hành chính công của tỉnh, chính quyền điện tử tỉnh, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để tham gia sâu hơn trong các dịch vụ công mà Nhà nước chỉ định đối với doanh nghiệp bưu chính công ích; đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp lợi dụng việc cung cấp dịch vụ KT1 để xâm phạm TTATXH, an ninh quốc gia. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho Bưu điện tỉnh triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và cung ứng các nhóm dịch vụ phục vụ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; phối hợp với Bưu điện tỉnh đưa các sản phẩm của địa phương lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart nhằm đưa sản phẩm của địa phương đến mọi miền đất nước, tạo đầu ra cho sản phẩm có hiệu quả hơn. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bưu điện tỉnh lập kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc theo đúng quy định; tạo điều kiện cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam kết nối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình đảm bảo các thủ tục hành chính được cung cấp trên môi trường mạng; thực hiện việc nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các tin khác