Hot line   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem phát hành năm 2019

1. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Diệp Minh Châu (1919-2002)

Mã số bộ tem: 1103

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà

Giá mặt: 4.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 10/02/2019 đến 31/12/2020.


2. Bộ tem: Chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà Nội

Mã số bộ tem: 1104, 1104B

Số mẫu: 01 + 01 Blốc

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Tô Minh Trang

Giá mặt: 4.000đ, 32.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 26/02/2019 đến 31/12/2020.Các tin khác