Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 và Tuyên dương lao động tiêu biểu năm 2018

Ngày 08/3/2019, Bưu điện tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019 và tuyên dương lao động tiêu biểu năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện tỉnh, Trưởng Ban Nữ công, Trưởng Ban Than tra nhân dân, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng, phó các phòng chức năng, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc và đại diện Người lao động toàn Bưu điện tỉnh.


Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ tại đơn vị

Kết thúc năm kế hoạch 2018, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với tổng doanh thu đạt hơn 142 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch Tổng công ty giao, tăng 32% so với thực hiện 2017; doanh thu tính lương đạt trên 71 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch Tổng công ty giao; tăng 27% so với thực hiện 2017.

Hội nghị đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động, giám sát tình hình đơn vị thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; tóm tắt các nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ của đơn vị. Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Bầu thành viên tổ đối thoại. Bỏ phiếu góp ý năng lực phẩm chất cán bộ và góp ý về bố trí cán bộ.

Hội nghị đã thảo luận, trao đổi, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019. Cụ thể:  Tổng doanh thu tăng 22%, doanh thu tính lương tăng 29%, chênh lệch thu chi tăng 1.180%.

Hội nghị đã tuyên dương 01 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quý IV/2018 được Tổng công ty khen tặng các danh hiệu như: Đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch quý IV/2018, “Lao động bán hàng giỏi”, “Bưu tá tận tụy”, “Khai thác viên giỏi”, “Công nhân vận chuyển bưu chính giỏi”, “Bưu tá xã giỏi”, “Nhân viên BĐ-VHX giỏi” và tuyên dương 77 lao động tiêu biểu năm 2018.

Các tin khác