Hot line   1900 54 54 81

Bắc Giang: 02 tháng đầu năm tăng mới gần 500 người tham gia BHXH tự nguyện

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Bắc Giang, 02 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã phát triển được gần 500 người tham gia BHXH tự nguyện; nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn lên 4.128 người.


Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Năm 2019, BHXH tỉnh Bắc Giang được giao chỉ tiêu phát triển mới 3.680 người tham gia BHXH tự nguyện. Để triển khai nhiệm vụ này, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã ký Kế hoạch phối hợp phát triển đối tượng giam BHXH tự nguyện qua hệ thống Bưu điện, trong đó đề ra mục tiêu: Mỗi huyện tổ chức tối thiểu 2 hội nghị/tháng, với số lượng đại biểu tham dự tối thiểu là 50 người và phấn đấu sau hội nghị có 50% số đại biểu dự hội nghị đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Trong tháng 01 và tháng 02/2019, hệ thống Bưu điện đã tổ chức 39 hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới thông qua tổ chức hội nghị là 461 người. Một số địa phương có số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới cao là: Lục Ngạn, Lục Nam, Việt Yên, TP. Bắc Giang.

Các tin khác