Hot line   1900 54 54 81

Tổng kết công tác BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2018 tại huyện Na Hang và Lâm Bình

Ngày 25/3/2019, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Na Hang, BHXH huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, trên địa bàn hai huyện có 212 người tham gia BHXH tự nguyện; 585 người tham gia BHYT hộ gia đình. Trong quá trình tổ chức thực hiện, BHXH huyện và Bưu điện huyện đã thực hiện nghiêm túc các quy định của BHXH Việt Nam, hướng dẫn của BHXH tỉnh về công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống Bưu điện. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai đơn vị cũng thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất quan điểm trong chỉ đạo. Thực hiện hợp đồng, cung cấp thông tin kịp thời các thay đổi về chế độ, chính sách, các quy định sửa đổi, bổ sung về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục kịp thời những tồn tại, giải quyết có lợi cho đối tượng thụ hưởng.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận và đưa ra những giải pháp thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2019. Theo đó, giao chỉ tiêu thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho Đại lý bưu điện năm 2019. Phối hợp với Bưu điện huyện thường xuyên tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến nhân dân tại các thôn, bản thuộc các xã đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh giao năm 2019.

Các tin khác