Hot line   1900 54 54 81

Hậu Giang: Hiệu quả bước đầu nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, 3 tháng đầu năm, việc tiếp nhận và trả kết quả hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần giảm bớt thời gian, chi phí đi lại, chờ đợi của tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ hành chính.

Tới đây, tỉnh sẽ phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh (đã phối hợp xây dựng xong kế hoạch). Tổ chức đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Trong quý I, toàn tỉnh tiếp nhận 165.057 hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân yêu cầu giải quyết (hồ sơ mới tiếp nhận trực tuyến là 1.632)… Đã giải quyết 164.922 hồ sơ…

Các tin khác