Hot line   1900 54 54 81

Công bố giá cước tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Từ sự thống nhất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh vừa chính thức thông báo giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính áp dụng tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.


Theo đó, giá cước 1 chiều nhận gửi hồ sơ/chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính áp dụng theo giá cước bưu gửi có trọng lượng đến 100g. Như vậy, cước nội tỉnh từ 26.000 đến 30.000 đồng (tùy nội huyện hay liên huyện); cước liên tỉnh từ 30.500 đồng đến 31.500 đồng (tùy nội vùng, cận vùng hay cách vùng). Giá này đã bao gồm cước dịch vụ phát giấy hẹn trả kết quả, cước hoàn trả các giấy tờ đã thu hồi cho cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 

Giá cước 2 chiều dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tính bằng giá cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ cộng với cước dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cước dịch vụ chuyển nộp lệ phí (nếu có) là 8.000 đồng/hồ sơ. 

Bưu điện tỉnh cũng áp dụng chính sách miễn, giảm giá cước đối với một số đối tượng. Theo đó, người hoạt động cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa 19/8/1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng được miễn cước.

Các tin khác