Hot line   1900 54 54 81

Thanh Hóa: Thành phố thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công, xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Bắt đầu từ tháng 5/2019, UBND thành phố thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công theo “Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.”


Cán bộ Bưu điện thành phố thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công tại bưu điện văn hóa phường An Hoạch

Có mặt tại điểm Bưu điện văn hóa của phường An Hoạch từ sáng sớm, chứng kiến không khí chuẩn bị chu đáo của đội ngũ nhân viên Bưu điện thành phố để đón những đối tượng đầu tiên đến nhận chế độ ưu đãi của nhà nước đối với họ. Mặc dù công việc không phải là mới nhưng tính chất là đối tượng được chi trả trực tiếp lại hoàn toàn khác so với những công việc mà nhân viên Bưu điện đang phục vụ đó là những người có công với cách mạng. Với cách đón tiếp ân cần, chu đáo và khoa học phần lớn những đối tượng đến nhận trợ cấp ưu đãi đều rất hài lòng, phấn khởi.

Theo báo cáo của phòng Lao động thương binh và xã hội cho biết, tính đến tháng 4/2019 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có 8270 người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng kinh phí là 14,5 tỉ đồng/tháng. Để đảm bảo công tác triển khai, tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng thông qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn thành phố kể từ tháng 5/2019 đạt kết quả tốt, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố – đơn vị trực tiếp quản lý đã ký kết hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện và thực hiện chi trả từ tháng 5/2019.  Hàng tháng đơn vị này có nhiệm vụ bàn giao danh sách hưởng trợ cấp, tổng hợp báo tăng, giảm và chuyển kinh phí cho Bưu điện thành phố đúng thời hạn theo quy định. Thành phố ưu tiên thực hiện chi trả kinh phí Người có công từ ngày 1 đến 5 hàng tháng. Cùng với đó, đơn vị còn có nhiệm vụ kiểm tra và giám sát Bưu điện trong việc triển khai công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Tổng hợp quyết toán với Ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

Riêng đối với Bưu điện thành phố – đơn vị trực tiếp thực hiện chi trả theo hợp đồng phối hợp với phòng Lao động thương binh và xã hội đã chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết và cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện cung ứng dịch vụ. Tổ chức công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng cho các đối tượng tại các điểm chi trả theo danh sách do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố cung cấp đúng ngày, đúng thời gian quy định. Đặc biệt đối với người hưởng trợ cấp bị đau ốm nặng, già yếu không đi lại được đang có mặt tại địa phương thì cán bộ chi trả Bưu điện phối hợp với cán bộ chính sách xã hội để chi trả trực tiếp đến tận tay đối tượng.

Việc thực hiện chủ trương chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thông qua hệ thống Bưu điện theo Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là việc làm cần thiết nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công, xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Các tin khác