Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tập huấn công tác ủy nhiệm thu thuế

Ngày 02 ngày 09/5 và 10/5/2019, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang tập huấn công tác ủy nhiệm thu thuế cho người lao động tham gia thu thuế trên địa bàn tỉnh cho gần 200 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc.


Nội dung lớp tập huấn gồm 4 chuyên đề như: Chính sách thuế, phí, lệ phí đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; Hướng dẫn kê khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, báo cáo kinh phí; Hướng dẫn truyền nhận, xử lý dữ liệu công tác ủy nhiệm thu thuế; Giải đáp vướng mắc và giải pháp khắc phục công tác ủy nhiệm thu thuế.

Theo Ban tổ chức lớp học, công tác thu Thuế của Bưu điện tỉnh hiện chỉ đạt trên 80%. Hy vọng, sau khóa tập huấn này, những kiến thức và kỹ năng trang bị cho cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác thu thuế sẽ góp phần nâng tỷ lệ thu Thuế của đơn vị đạt từ 95% trở lên.

Các tin khác