Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Từ ngày 03/5 đến 15/5/2019, các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng hàng tháng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Tổng số đối tượng được chi trả trong đợt này lên tới hơn 78.000 người với số tiền trên 130 tỷ đồng.


Điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tại thành phố Sầm Sơn

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ- CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng; Thông tư số 101/2018/TT- BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính; Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đề án chi trả trợ cấp NCC qua hệ thống Bưu điện. Ngày 18/4/2019, Bưu điện tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ký kết hợp đồng chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng qua hệ thống Bưu điện. Theo đó, người được hưởng sẽ nhận tiền trợ cấp ưu đãi tại mạng lưới chi trả của Bưu điện tỉnh Thanh Hóa thông qua các Bưu điện huyện, Bưu cục giao dịch cấp 1, 2, 3 và các BĐ-VHX tại 635 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


Điểm chi trả trợ cấp người có công với cách mạng tại huyện Thiệu Hóa

Để thực hiện đúng lộ trình bắt đầu từ ngày 20/4/2019,  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố ký hợp đồng chi trả NCC với Bưu điện huyện, thị xã, thành phố và phối hợp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chi trả và cán bộ lao động, thương binh xã hội cơ sở, đảm bảo nắm vững quy trình nghiệp vụ, chế độ hiện hành. Bưu điện tỉnh cũng đã ban hành quy trình và giao nhiệm vụ cụ thể về cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi NCC cho các đơn vị trực thuộc; chỉ đạo Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các thôn, xóm, bản và các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi NCC về phương thức chi trả.


Điểm chi trả trợ cấp người có công với cách mạng tại huyện Triệu Sơn 

Ngay trong tháng đầu tiên thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi NCC, các đơn vị trực thuộc đã làm tốt các khâu, các bước chuẩn bị cho việc triển khai chi trả. Phần lớn người được hưởng trợ cấp ưu đãi NCC là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng… do vậy trong quá trình chi trả, CBCNV- LĐ các đơn vị đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ vui vẻ, hòa nhã, khéo léo.

Các đơn vị cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có trường hợp chi sai, đảm bảo an toàn lượng tiền, tỷ lệ chi trả đạt cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đơn vị cũng đã trực tiếp nắm bắt được những tồn tại và hạn chế trong quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh, tiếp tục cải tiến hình thức chi trả, củng cố, kiện toàn đội ngũ, quyết tâm phục vụ tốt các đối tượng thụ hưởng.

Các tin khác