Hot line   1900 54 54 81

Cụm Công đoàn số 6: Trao đổi các giải pháp kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính chuyển phát

Ngày 18/5/2019, tại Nam Định, Cụm Công đoàn số 6 gồm Bưu điện các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2019 và Hội thảo trao đổi các giải pháp kinh doanh nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính chuyển phát. Ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; bà Lê Thị Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty dự hội nghị.


Quang cảnh hội thảo

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, các đơn vị trong Cụm thống nhất xây dựng mục tiêu cụ thể cần phải thực hiện đối với cả 3 nhóm dịch vụ trụ cột Bưu chính chuyển phát; Tài chính bưu chính; Phân phối truyền thông. Tập trung điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện rà soát khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu chính chuyển phát trên địa bàn, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và trung tâm các huyện thị, thành phố để phát triển khách hàng lớn dịch vụ EMS, Bưu kiện, Logistic. Tập trung phát triển khách hàng COD – thương mại điện tử trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là thị trường tại BĐVHX, đảm bảo mục tiêu 100% BĐ-VHX được phục vụ và cung cấp dịch vụ BCCP.

Phát biểu tại hội nghị, Lãnh Tổng công ty biểu dương và ghi nhận những kết quả của các đơn vị trọng Cụm trong các tháng đầu năm; đồng thời động viên cán bộ, công nhân viên quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Lãnh đạo Tổng công ty cũng đề nghị Bưu điện các tỉnh khẩn trương làm việc với các Sở, ban, ngành địa phương để phát triển các dịch vụ hành chính công. Thường xuyên rà soát, ban hành cơ chế bán hàng từng dịch vụ phù hợp để tạo động lực cho các lực lượng tham gia bán hàng. Triển khai các chương trình quảng cáo khuyến mại, chăm sóc khách hàng đối với từng dịch vụ tại từng thời điểm nhằm thu hút khách hàng, tăng doanh thu. Tăng cường công tác đào tạo về nghiệp vụ và kinh doanh cho toàn bộ đội ngũ người lao động và các đối tượng thuê khoán, cộng tác viên. Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Các tin khác