Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hà Nam tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 27/5/2019, cán bộ công nhân viên, người lao động Bưu điện tỉnh Hà Nam đã tham gia hiến máu tình nguyện tại điểm hiến máu cố định do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh tổ chức.

Cán bộ công nhân viên, người lao động Bưu điện tỉnh Hà Nam tham gia hiến máu tình nguyện

Đây là hoạt động từ thiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần mang lại sự sống, nguồn hạnh phúc cho người bệnh. Do đó, lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Bưu điện tỉnh tích cực hưởng ứng hoạt động hiến máu nhân  đạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ vận động hiến máu nhân đạo năm 2019 của tỉnh Hà Nam.

Qua một ngày hiến máu, toàn đơn vị có trên 40 cán bộ công nhân viên, người lao động hưởng ứng tham gia và hiến tặng được gần 30 đơn vị máu.


Các tin khác