Hot line   1900 54 54 81

20% tiền chi trả an sinh xã hội sẽ thực hiện qua ngân hàng từ năm 2010

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 1764/KH-BHXH ngày 23/5/2019 về việc thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.


Bưu điện Việt Nam sẽ sớm thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ trên toàn quốc 

Theo đó, mục tiêu phấn đấu mà kế hoạch đặt ra đến năm 2020, 20% số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện qua ngân hàng. Đến năm 2021, 50% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), mai táng phí, tử tuất… sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị.

Để thực hiện được mục tiêu này, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phải phối hợp thực hiện các công việc sau: Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh việc sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các vùng đô thị. Phối hợp với Bưu điện, ngân hàng tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan BHXH với Bưu điện, ngân hàng. Hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch gửi về Vụ Tài chính - Kế toán BHXH Việt Nam trước ngày 15/11.

Việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khi phối hợp với Bưu điện đảm bảo sự thuận tiện cho người dân trong thời đại kinh tế thị trường. Hệ thống Bưu điện trên khắp các tỉnh, thành phố, huyện, xã đã chung tay góp sức thực hiện kế hoạch của BHXH Việt Nam để kế hoạch hoàn thành nhanh, tiết kiệm.

Các tin khác