Hot line   1900 54 54 81

Đại hội Chi đoàn ban Kinh doanh Phân phối, Truyền thông nhiệm kỳ 219-2022

Ngày 13/6/2019, Chi đoàn Ban Kinh doanh Phân phối, Truyền thông đã tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2022. Đây là Chi đoàn đầu tiên trong các Chi đoàn trực thuộc Đoàn Cơ quan Tổng công ty tổ chức đại hội.


Ban chấp hành Chi đoàn ban Kinh doanh Phân phối, Truyền thông nhiệm kỳ 2019-2022 ra mắt đại hội

Với lực lượng đoàn viên đông đảo, trẻ trung, năng động, Chi đoàn ban Kinh doanh Phân phối, Truyền thông là một trong những Chi đoàn có nhiều hoạt động sôi nổi, tích cực trong công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017-2019. Cụ thể, trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo, Ban chấp hành Chi đoàn đã vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, chương trình, phong trào do cấp trên phát động như: Tích cực đóng góp ý tưởng vào ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam và đề xuất các sáng kiến đóng góp cho Hội đồng sáng kiến Tổng công ty. Tham gia các chương trình thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm gồm phát triển sản phẩm lịch Tết nguyên đán và lịch độc quyền Bưu điện Việt Nam, phát động phong trào tham gia sử dụng dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện trong cán bộ, đoàn viên thanh niên Khối Cơ quan Tổng công ty… Bên cạnh đó, thực hiện công tác đổi mới toàn diện các bưu cục trên toàn quốc theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và Đoàn Tổng công ty, các đoàn viên thanh niên của Chi đoàn đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động đổi mới tại một số Bưu điện tỉnh, thành.

Trong phong trào thanh niên tình nguyện, Chi đoàn Phân phối, Truyền thông đã tham gia hỗ trợ tích cực vào chương trình 11 năm thành lập Tổng công ty, chương trình 20 năm Bưu điện - Văn hóa xã, chương trình Bí thư đoàn tài năng của Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương. Ngoài ra còn hăng hái tham gia nhắn tin ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, vận động cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên trong Ban tham gia chương trình hiến máu nhân đạo năm...

Trong nhiệm kỳ 2019-2022, Ban chấp hành Chi đoàn đề ra mục tiêu 100% đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống do Đoàn tổ chức, thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước. 100% đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt  cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham gia 3 chương trình thanh niên/năm, đăng ký 60 sáng kiến sáng tạo, tăng cường tham gia nhiệt tình các hoạt động an sinh xã hội do Tổng công ty tổ chức. Đảm nhận 1 phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ công tác và mỗi nhóm đoàn viên ở từng mảng công việc đưa ra 1 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng trong thực tế. Có tối thiểu 3 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Tại đại hội, anh Hoàng Mạnh Huyên, Chi ủy viên Chi bộ, Phó Trưởng Ban Kinh doanh Phân phối, Truyền thông khẳng định, với ưu điểm luôn năng động, sáng tạo, lăn xả vào các hoạt động, lực lượng đoàn viên của Ban đã có đóng góp tích cực vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng tạo nên doanh thu của mảng Phân phối, Truyền thông. Với ưu thế đó, mong rằng lực lượng đoàn viên của Ban tiếp tục giữ vững và phát huy trí tuệ, sự nhiệt tình, máu lửa để tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa vào công tác đoàn cũng như hoạt động chuyên  môn.

Anh Lê Xuân Huy, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty, Bí thư Đoàn Cơ quan Tổng công ty chúc mừng những kết quả mà Chi đoàn Phân phối, Truyền thông đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2019 và mong rằng với lực lượng đoàn viên năng nổ, nhiệt tình sẽ tiếp tục phát huy vai trò vị thế, có thêm nhiều hoạt động gắn với công tác chuyên môn và hoạt động của Công đoàn để thực hiện tốt các phong trào thi đua trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đóng góp nhiều sáng kiến cho Đoàn Tổng công ty.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi đoàn ban Kinh doanh Phân phối, Truyền thông nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 3 đồng chí.

Các tin khác