Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Ngày 17/6, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ. Tổng giám đốc Chu Quang Hào đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dịch vụ Bưu chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Tổng giám đốc Chu Quang Hào trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Trần Anh Tuấn

Ông Trần Anh Tuấn trước khi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Dịch vụ Bưu chính đã từng trải qua một số vị trí như Phó giám đốc Trung tâm tin học, luân chuyển xuống một số đơn vị rồi được điều động về làm Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, Tổng giám đốc Chu Quang Hào gửi lời chúc mừng đến ông Trần Anh Tuấn cũng như Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ cho Tổng công ty, chúc mừng Ban Dịch vụ Bưu chính có thêm một đồng chí lãnh đạo để tăng cường sự điều hành chỉ đạo cũng như góp phần hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Tổng giám đốc mong muốn trên cương vị mới, ông Trần Anh Tuấn nhanh chóng nắm bắt toàn bộ những vấn đề trong công tác điều hành, duy trì sự quyết liệt của cá nhân cũng như không ngừng động viên, đoàn kết cán bộ, nhân viên trong Ban để cùng nhau triển khai các công việc, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Các tin khác