Hot line   1900 54 54 81

Sun Life Việt Nam triển khai kênh thu phí bảo hiểm qua Bưu điện Việt Nam

Sun Life Việt Nam vừa hợp tác với các đối tác mở rộng và đa dạng hóa các kênh thu phí mới là: Thanh toán qua dịch vụ thu hộ của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và hệ thống thanh toán PAYOO.

Với kênh thanh toán qua dịch vụ thu hộ của Vietnam Post, khách hàng chỉ cần cung cấp số hợp đồng bảo hiểm, nhân viên bưu điện sẽ thực hiện các bước còn lại để hoàn tất giao dịch.

Việc phối hợp với hệ thống bưu điện trên toàn quốc sẽ giúp khách hàng, đặc biệt là những khách hàng ở vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn dễ dàng và rút ngắn khoảng cách nộp các khoản phí bảo hiểm đến kỳ hạn.

Các tin khác