Hot line   1900 54 54 81

Gia Lai: Khai trương Bộ phận một cửa tại Bưu điện huyện Ia Grai

Ngày 17/6, Bưu điện tỉnh Gia Lai phối hợp cùng UBND huyện Ia Grai đã khai trương và chuyển giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện sang Bưu điện huyện. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng cùng lãnh đạo Bưu điện tỉnh và huyện Ia Grai.


Các đại biểu cắt băng khai trương Bộ phận một cửa tại Bưu điện huyện Ia Grai

Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện được chuyển giao sang Bưu điện huyện thực hiện. Bưu điện cung cấp đầy đủ các dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực cho người dân, đồng thời Bưu điện còn thực hiện thu/nộp hộ người dân các khoản tiền thuế, phí, lệ phí. 

Việc thí điểm chuyển giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện sang Bưu điện huyện nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính; đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường triển khai các thủ tục hành chính mức độ 3, 4, dịch vụ công trực tuyến kết hợp chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Các tin khác