Hot line   1900 54 54 81

Điện Bàn: Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

Bưu điện thị xã Điện Bàn vừa phối hợp với BHXH thị xã tổ chức triển khai tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.


BHXH thị xã Điện Bàn trao sổ BHXH cho người tham gia

Tại hội nghị, các đại biểu được Báo cáo viên truyền đạt về đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, thủ tục tham gia, phương thức đóng, mức ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng và các chế độ chính sách được thụ hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện. Qua đó, các đại biểu hiểu biết rõ hơn về chính sách BHXH tự nguyện, thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia và thụ hưởng các quyền lợi của chính sách này.

Cũng tại hội nghị có 38 người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có 11 người đóng phí ngay tại Hội nghị. Cơ quan BHXH thị xã Điện Bàn cũng đã tổ chức in và bàn giao sổ BHXH ngay tại Hội nghị cho người tham gia.

Các tin khác