Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng lao động

BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH PHƯỚC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

none


I. Các chức danh tuyển dụng:

1. Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh:

1.1. Số lượng tuyển: 01 người.

1.2. Điều kiện tiêu chuẩn dự thi:

a) Trình độ chuyên môn đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng; Quản trị kinh doanh.

b) Tiêu chuẩn chính trị: là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, trường hợp chưa là đảng viên thì phải có lí lịch nhân thân và gia đình không thuộc đối tượng vi phạm về lịch sử chính trị không được kết nạp Đảng, bản thân phải có phẩm chất đạo đức tốt có hướng phấn đấu vào Đảng;

c) Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B hoặc tương đương trở lên;

d) Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính và các chương trình tin học văn phòng phục vụ công việc, có khả năng soạn thảo và trình bày báo cáo chuyên đề, đề án công tác bằng Power Point;

e) Tuổi đời: Tính đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ;

f) Yêu cầu kinh nghiệm làm việc, quản lý điều hành:

- Đối với ứng viên là nguồn nội bộ trong Tổng công ty Bưu điện Việt Nam: là chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ làm việc tại đơn vị của Tổng công ty từ 02 năm trở lên; ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong quản lý, điều hành bưu cục, đội phân xưởng và tương đương.

- Đối với các ứng viên là nguồn ngoài Tổng công ty Bưu điện Việt Nam: có thời gian công tác liên tục ở doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp từ 02 năm trở lên, ưu tên những ứng viên có kinh nghiệm quản lý điều hành từ cấp tổ, đội phân xưởng và tương đương.

g) Đối tượng dự thi:

- Là CBCNV đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đáp ứng yêu cầu dự tuyển.

- Là công dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu tại Thông báo này.

Địa điểm làm việc: Văn phòng Bưu điện tỉnh Bình Phước.

1.3. Quyền lợi được hưởng:

- Mức lương: Bình quân từ 13-17 triệu đồng/tháng trở lên, theo hiệu quả công việc.

- Mức lương cụ thể theo thỏa thuận giữa Bưu điện tỉnh và ứng viên.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Các chế độ đối với người lao động trong DNNN theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (chế độ BHXH, BHYT, BHTN,…)

- Được tham gia các khóa đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn của Bưu điện tỉnh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam,…

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của đơn vị.

1.4. Yêu cầu công việc:

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc, quản lý điều hành:

- Đối với ứng viên là nguồn nội bộ trong Tổng công ty: là chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ làm việc tại đơn vị của Tổng công ty từ 02 năm trở lên; ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong quản lý, điều hành bưu cục, đội, phân xưởng và tương đương.

- Đối với các ứng viên là nguồn ngoài Tổng công ty: có thời gian công tác liên tục ở doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp từ 02 năm trở lên, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm quản lý điều hành từ cấp tổ, đội phân xưởng và tương đương.

Đối tượng dự thi:

- Là CBCNV đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đáp ứng yêu cầu dự tuyển.

 -  Là công dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu tại Thông báo này.

Địa điểm làm việc: Văn phòng Bưu điện tỉnh Bình Phước.

2. Giám đốc/Phó Giám đốc các Bưu điện huyện/thị xã trực thuộc Bưu điện tỉnh Bình Phước:

1.1. Số lượng tuyển:

- Bưu điện Thị xã Phước Long: 01 Phó giám đốc;

- Bưu điện huyện Lộc Ninh: 01 Phó giám đốc;

- Bưu điện huyện Chơn Thành: 01 Giám đốc;

- Bưu điện huyện Đồng Phú: 01 Giám đốc;

- Bưu điện huyện Bù Đăng: 01 Giám đốc;

- Bưu điện huyện Hớn Quản: 01 Giám đốc.

1.2. Điều kiện tiêu chuẩn dự thi:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh;

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B hoặc tương đương trở lên;

- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính và các chương trình tin học văn phòng phục vụ công việc, có khả năng soạn thảo và trình bày báo cáo chuyên đề, đề án công tác bằng Power Point;

- Tuổi đời: Tính đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ;

1.3. Yêu cầu công việc:

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc, quản lý điều hành:

- Đối với ứng viên là nguồn nội bộ trong Tổng công ty: là chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ làm việc tại đơn vị của Tổng công ty từ 02 năm trở lên; ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong quản lý, điều hành bưu cục, đội, phân xưởng và tương đương.

- Đối với các ứng viên là nguồn ngoài Tổng công ty: có thời gian công tác liên tục ở doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp từ 02 năm trở lên, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm quản lý điều hành từ cấp tổ, đội phân xưởng và tương đương.

Đối tượng dự thi:

- Là CBCNV đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đáp ứng yêu cầu dự tuyển.

 -  Là công dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu tại Thông báo này.

1.4. Quyền lợi được hưởng:

- Mức lương: Bình quân từ 13-15 triệu đồng/tháng trở lên, theo hiệu quả công việc.

- Mức lương cụ thể theo thỏa thuận giữa Bưu điện tỉnh và ứng viên.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Các chế độ đối với người lao động trong DNNN theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (chế độ BHXH, BHYT, BHTN,…)

- Được tham gia các khóa đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn của Bưu điện tỉnh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam,…

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của đơn vị.

III. Yêu cầu về hồ sơ:

Tất cả giấy tờ trong hồ sơ được chính quyền địa phương chứng thực trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp. Bao gồm:

1. Phiếu thông tin (theo mẫu được cấp khi nộp hồ sơ); 

2. Đơn xin việc;

3. Giấy khám sức khỏe; 

4. Giấy xác nhận hạnh kiểm;

5. Sơ yếu lí lịch 8 trang có dán ảnh 4x6, có dấu xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác;

6. Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng);

7. 02 ảnh 3x4;

8. Các quyết định, giấy tờ, tài liệu liên quan đến kinh nghiệm trong quản lý điều hành tại các phòng chức năng, đơn vị, chi nhánh trực thuộc Doanh nghiệp đã và đang công tác, hệ số phụ cấp hoặc lương hiện giữ (đối với trưởng hợp tham dự thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh).

IV. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Bưu điện tỉnh Bình Phước.

- Địa chỉ: Số 416, QL14 Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại liên hệ: 0916.678.981 hoặc 0271.3870.327

V. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/07/2019 đến hết ngày 26/07/2019.

Các tin khác