Hot line   1900 54 54 81

Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Bắc Ninh sơ kết công tác phối hợp

Sáng 01/8, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa hai ngành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh được triển khai tích cực, đạt được kết quả cao trong công tác thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, công tác quản lý người hưởng, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia thụ hưởng. 6 tháng đầu năm 2019, hệ thống Bưu điện tỉnh đã thực hiện thu BHXH tự nguyện đạt hơn 3,4 tỉ đồng, với tổng số người tham gia là trên 1.900 người; thu BHYT hộ gia đình đạt trên 11,5 tỉ đồng, với tổng số người tham gia là hơn 17.5000 người. Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đã được Bưu điện tỉnh thực hiện đúng quy định, đảm bảo đúng người, đủ tiền và đúng thời gian quy định. Bưu điện tỉnh cũng đã phối hợp với cơ quan BHXH tích cực triển khai thu và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; thường xuyên theo dõi đôn đốc thu, báo tăng, báo giảm kịp thời......

Tại Hội nghị, hai đơn vị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục để làm tốt hơn trong thời gian tới như: Hạn chế rủi ro trong công tác chi trả, tăng cường quản lý người hưởng, nâng cấp chất lượng các đại lý thu, đặc biệt là công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT... Thời gian tới, hai đơn vị thống nhất tiếp tục tăng cường tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là những chế độ chính sách mới liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích người hưởng. Đẩy mạnh phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên Bưu điện nhằm triển khai đạt kết quả cao hơn nữa trong nghiệp vụ chi trả. Tăng cường công tác phối hợp thanh quyết toán, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của 2 ngành về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ BHXH qua dịch vụ Bưu điện…

Các tin khác