Hot line   1900 54 54 81

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”

Ngày 07/08/2019, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành văn bản số 701-CV/ĐUTCT về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”

Theo đó, Đảng ủy Tổng công ty hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty thực hiện tốt công tác tuyên truyền về truyền thống công tác dân vận của Đảng theo Hướng dẫn số 365-HD/BDVTW ngày 01/8/2019; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; triển khai thực hiện kế hoạch số 61-KH/ĐUK ngày 28/12/2018 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2019-2020. Tăng cường truyền thông Kế hoạch 71 về việc tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về công tác xây dựng đảng và tầm quan trọng của công tác dân vận đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Bên cạnh đó, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia hưởng ứng Giải “Búa liềm vàng” và Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”. Tác phẩm dự thi bao gồm: bài viết, phóng sự hoặc ảnh có chú thích. Đảng ủy Tổng công ty khuyến khích các đơn vị gửi nhiều hơn số lượng yêu cầu, không giới hạn số lượng bài/1 tác giả.

Bài dự thi có thể nộp trực tiếp về Ban Tuyên giáo - Truyền thông Tổng công ty, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email:tgtt@vnpost.vn chậm nhất vào ngày 05/10/2019 để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Trang Văn hóa Doanh nghiệp của Tổng công ty và Tạp chí điện tử của Đảng ủy Khối.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

 

Các tin khác