Hot line   1900 54 54 81

Đảng ủy Tổng công ty triển khai Cuộc vận động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo” 2019

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về “Cả nước chung tay vì người nghèo” và cuộc vận động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngày 10/9/2019, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành văn bản số 710-CV/ĐUTCT hướng dẫn các chi/đảng bộ trực thuộc tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của việc nhắn tin ủng hộ người nghèo đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Tổng công ty cũng chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trên toàn mạng lưới hưởng ứng chương trình thông qua số dịch vụ tin nhắn: 1408. Nội dung cú pháp nhắn tin: VNN n (trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng).

Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, việc nhắn tin ủng hộ người nghèo là một trong những hoạt động ý nghĩa được Đảng ủy Tổng công ty, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị thành viên, cán bộ đảng viên và người lao động của Tổng công ty quan tâm hưởng ứng thể hiện truyền thống nghĩa tình của người Bưu điện. Ngay sau khi phát động, nhiều chi/đảng bộ trực thuộc đã có 100% đảng viên tham gia nhắn tin ủng hộ với mức tối thiểu 01 tin nhắn/người.

Các tin khác