Hot line   1900 54 54 81

Tập huấn quy trình nghiệp vụ phân phối bán lẻ và hệ thống phần mềm MPITS tại Thanh Hóa

Trong các ngày từ 13/9 đến hết ngày 15/9/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn quy trình nghiệp vụ phân phối bán lẻ và hệ thống phần mềm MPITS cho hơn 260 CBCNV- LĐ tại các đơn vị trực thuộc.


Mục tiêu của khóa đào tạo tập huấn nhằm trang bị cho CBCNV- LĐ những kiến thức về: Quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực phân phối bán lẻ; Giới thiệu phần mềm quầy giao dịch đa dịch vụ CAS; Hướng dẫn thực hành trên hệ thống phần mềm PRS: Mua hàng, nhập hàng, hóa đơn, điều chuyển hàng hóa… và các quy định nghiệp vụ trong công tác quản lý.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh khẳng định quyết tâm của đơn vị trong việc triển khai hệ thống phần mềm MPITS. Theo đó, sau khi kết thúc đào tạo, Bưu điện tỉnh sẽ khẩn trương triển khai dịch vụ phân phối bán lẻ trên hệ thống CAS + PRS tại 82 Bưu cục và 531 BĐ-VHX Online.


Sáng ngày 16/9/2019, Bưu điện tỉnh đã triển khai thành công hệ thống CAS + PRS phục vụ phân phối bán lẻ hàng hóa cho bà con tại BĐ-VHX Hoằng Trạch huyện Hoằng Hóa.

Các tin khác