Hot line   1900 54 54 81

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khai giảng khoá đào tạo”Quản lý dự án theo Agile và Scrum”

Sáng ngày 19/09/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã khai giảng khoá đào tạo”Quản lý dự án theo Agile và Scrum” cho các cán bộ thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin.


Đây là khoá đào tạo inhouse đầu tiên về phương pháp quản lý dự án theo Agile cho đội ngũ cán bộ CNTT của Tổng công ty.

Tại buổi lễ khao giảng, Ông Vũ Kiêm Văn, Giám đốc  Trung tâm CNTT nhận định việc đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ CNTT là trọng tâm trong Chiến lược Chuyển đổi số của Bưu điện Việt Nam. Trong Chuyển đổi số, Việc xây dựng và triển khai các Hệ thống CNTT là quyết định của mọi hoạt động của Tổng công ty. Để xây dựng hệ thống CNTT hiệu quả hơn, mềm dẻo, chuyển giao nhanh hơn, đáp ứng mục tiêu kinh doanh của Tổng công ty. Trung tâm đã chọn hướng tiếp cận quản lý dự án theo Agile và chọn Cecomtech làm đối tác để triển khai tổ chức đào tạo và huấn luyện Agile cho đội ngũ cán bộ CNTT.

Đây cũng là khoá học đầu tiên trong lộ trình “Đào tạo nâng cao chất lượng làm việc cho các cán bộ CNTT”, yêu cầu giảng viên có nhiều kiến thức thực tế, chia sẻ kinh nghiệm với học viên để khoá học hiệu quả và thành công.


Khóa học trọng tâm vào giúp học viên đạt được:

  • Giúp đội ngũ chuyển đổi tư duy theo cách quản lý dự án truyền thống sang tư duy Agile.
  • Giúp học viên nắm các nguyên lý Agile, nguyên tắc làm việc nhóm, và thực hành các nguyên lý ấy ngay tại lớp.
  • Giúp học viên hiểu và thực hành làm việc nhóm theo Scrum Frameworks để đội ngũ có thể ứng dụng trong công việc thực tiển phát triển phần mềm.
  • Giúp học viên hiểu rõ từng vai trò theo Scrum, thực hành tốt các vai trò và dịch chuyển tư duy của từng vai trò với từng hoạt động cụ thể.
  • Giúp học viên tương tác, thực hành tổ chức tự quản (self-organizing) ngay tại lớp.
  • Giúp học viên điều chỉnh hành vi đồng bộ cùng tư duy thông qua từng hoạt động thực hành làm việc nhóm.
  • Giúp đội ngũ quản lý nhận ra sự quan trọng của leadership, các hoạt động hỗ trợ cũng như thực hành leadership ngay tại lớp.

Khoá đào tạo được thiết kế với 60% thời lượng thực hành trong 4 ngày liên tiếp, giúp học viên có thêm nhiều kiến thức thực tế, đạt được các kỳ vọng của Lãnh đạo Tổng công ty và Trung tâm CNTT.

Các tin khác