Hot line   1900 54 54 81

Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 11/10/2019 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Tổng công ty, đồng chí Chu Quang Hào, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty, các đồng chí đại diện lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty, đại diện cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc.


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo sơ kết công tác đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019. Quán triệt Báo cáo 243-BC/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Báo cáo sơ kết 05 năm kết quả thực hiện Chỉ thị 09-CT/ĐUK ngày 09/12/2014 của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”. Quán triệt Kế hoạch 717-KH/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty về kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chín tháng đầu năm, Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục duy trì được sự đoàn kết, thống nhất, các mặt công tác xây dựng đảng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Tình hình tư tưởng, dư luận CBCNV, người lao động trong toàn Tổng công ty ổn định, yên tâm công tác, tin tưởng vào định hướng phát triển của Tổng công ty. Tuy nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đạt thấp, sản lượng tăng nhưng doanh thu giảm, tốc độ tăng trưởng không đạt mục tiêu đề ra, đặc biệt đối với nhóm dịch vụ lõi. Nguyên nhân gồm cả các yếu tố chủ quan và khách quan, trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do thị trường dịch vụ bị cạnh tranh khốc liệt, các đối thủ cạnh tranh giảm giá rất sâu.

Các tháng cuối năm, Đảng bộ Tổng công ty tập trung lãnh đạo phấn đấu nâng cao tỉ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty, củng cố nguồn lực, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch năm 2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong Đảng bộ Tổng công ty. Thực hiện rà soát, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026, đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng công tác nhân sự phục vụ đại hội và chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu đơn vị.

Các tin khác