Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Thái Nguyên ra quân tuyên truyển chính sách BHXH tự nguyện

Cuối tháng 10/2019, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ ra quân tuyên truyển chính sách BHXH tự nguyện “vì an sinh xã hội, vì lợi ích người dân”. Hoạt động được triển khai đồng loạt từ Bưu điện thành phố xuống các Bưu điện huyện, thị xã, thành phố và Bưu điện Văn hóa xã.


Hình ảnh nhân viên Bưu điện đến tân nơi làm việc của người dân để tuyên truyền BHXH tự nguyện

Với khẩu hiệu “Bưu điện ra quân, quyết tâm hoàn thành”, hơn 400 người lao động Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đã không quản ngại đường xá xa xôi, đưa thông tin tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện đến từng người dân, từng hộ gia đình sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc đợt ra quân tuyên truyền, đơn vị đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra với 332 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, đạt 173% kế hoạch. Đặc biệt, có 02 trường hợp mua BHXH tự nguyện liền 5 năm với số phí trên 66 triệu đồng.

Kết quả đáng khích lệ của đợt ra quân vừa qua là hoạt động chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đồng thời cũng là đòn bẩy giúp Bưu điện tỉnh Thái Nguyên quyết tâm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2019.

Các tin khác