Hot line   1900 54 54 81

TP. Hồ Chí Minh: Tập huấn giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Sáng 13/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh (THADS) phối hợp với Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huân tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua bưu chính công ích. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó cục trưởng Cục THADS dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có có ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Giám đốc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh và hơn 100 đại biểu là Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS; Lãnh đạo Chi cục THADS; công chức làm tại bộ phận một cửa, tiếp công dân của Cục và các Chi cục THADS toàn thành phố; cán bộ đầu mối làm tại các bưu cục Thành phố, quận, huyện thuộc TP. Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện văn bản chỉ đạo số 3855/TCTHADS-NV3 ngày 16/10/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục THADS và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua bưu chính công ích. Trên tinh thần Thỏa thuận hợp tác số 82/TTHT-CTHADS-BĐTP ngày 12/12/2018 giữa Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh và Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh.


Phó giám đốc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thịnh phát biểu tại hội nghị

Theo đó, nội dung thỏa thuận hợp tác được 2 đơn vị ký kết gồm: tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức THADS; nhận kết quả giải quyết TTHC từ các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức THADS chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC giữa các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức THADS với tổ chức, doanh nghiệp, người dân và ngược lại; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân kiểm soát tốt hơn tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC và hợp tác thực hiện một số dịch vụ bưu chính khác…

Thỏa thuận hợp tác giữa Cục THADS và Bưu điện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đương sự là người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công ích, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức trong quá trình THADS, góp phần thực hiện cải cách TTHC, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết TTHC

Mục tiêu của việc hợp tác là bảo đảm phát huy hiệu quả, tận dụng mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh; tăng cường cung cấp thông tin về sản phẩn, dịch vụ của hệ thống Bưu điện quốc gia tới các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức THADS trong việc sử dụng các dịch vụ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam…

Nhằm nâng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Cục THADS phối hợp với Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan thi hành án dân sự và các Bưu điện trên toàn thành phố.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Lãnh đạo Cục THADS và Bưu điện TP. Hồ Chí Minh khẳng định, việc triển khai theo thỏa thuận hợp tác đã được ký kết từ tháng 9 năm 2018 và đi vào hoạt động, bước đầu đã có khả quan nhưng để giúp đội ngũ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua bưu chính công ích, tuyên truyền sâu rộng tới bên cần hỗ trợ qua bưu chính. Cục THADS thành phố đã tập huấn chuyên sâu, tọa đàm để cán bộ trực tiếp làm công việc này có thể hiểu cặn kẽ, hướng dẫn người dân có yêu cầu THA được chính xác đạt hiệu quả.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục THADS và Bưu điện TP. Hồ Chí Minh nhằm bảo đảm phát huy hiệu quả, tận dụng mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; thực hiện cải cách TTHC, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết TTHC; phát huy tối đa thế mạnh, huy động nguồn lực tổng hợp hỗ trợ nhau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, góp phần mang lại lợi ích chung của toàn xã hội.

Các tin khác