Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Nghệ An và Cục Hải quan hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 14/11/2019, Bưu điện tỉnh phối hợp với Cục Hải quan Nghệ An tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Lãnh đạo hai đơn vị ký thỏa thuận hợp tác

Theo Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Cục Hải quan Nghệ An, thỏa thuận hợp tác được ký kết hôm nay là cần thiết nhằm đem lại sự tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí của người dân, của các cơ quan hành chính, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Cục Hải quan Nghệ An sẽ tiến hành triển khai dịch vụ Bưu chính công ích cho tất cả các Trung tâm hành chính thuộc lĩnh vực hải quan theo Quyết định 1043/QĐ- BTC ngày 05/6/2017 của Bộ Tài chính.

Lãnh đạo hai đơn vị khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ, linh hoạt trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau cùng hướng tới mục tiêu tích cực tham gia vào quá trình đổi mới tư duy làm việc, góp phần nâng cao năng lực cải cách thủ tục hành chính và chỉ số hài lòng của các tổ chức, cá nhân. Qua đó, hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện tại, tận tụy phục vụ nhân dân.

Các tin khác