Hot line   1900 54 54 81

Nhiều địa phương triển khai trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà

Nhiều địa phương trên cả nước triển khai trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại nhà, nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính (CCHC), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.


Bắt đầu từ tháng 9/2019, toàn bộ người dân, doanh nghiệp (DN) TP. Đà Nẵng không cần phải trực tiếp đến các bộ phận một cửa để giao nhận, giải quyết các TTHC.

Cụ thể, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện TP. Đà Nẵng triển khai đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Đà Nẵng cho Bưu điện thành phố.

Đề án thí điểm tập trung vào việc bố trí nhân viên Bưu điện thành phố tham gia tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cả 3 cấp thành phố, quận huyện và xã.

Người dân, DN không cần đến Bộ phận một cửa của các cơ quan nhà nước mà chỉ cần liên hệ với nhân viên bưu điện. Bưu điện là đơn vị đến tận nơi để nhận hồ sơ chuyển đến cơ quan nhà nước giải quyết và nhận kết quả để trả về địa chỉ yêu cầu của người dân, DN.

Đề án giúp cho các cơ quan hành chính Nhà nước giảm biên chế thực hiện nhiệm vụ gián tiếp, để tăng cường quản lý nhà nước, giảm tải công việc và khai thác hiệu quả dịch vụ bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư, đồng thời hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với công chức Nhà nước, tiết kiệm thời gian trong quá trình thực hiện TTHC.

Trước đó, từ ngày 8/7/2019, Phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại nhà riêng của công dân.

Thay vì phải đến trung tâm hành chính công thị xã, hoặc đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp phường, người dân phường Mạo Khê có thể sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để đề nghị nhân viên bưu điện đến tận nhà tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC.

Giai đoạn đầu, Bưu điện thị xã Đông Triều tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của 37 TTHC công (cấp huyện và phường) tới tận nhà riêng cho người dân trên địa bàn phường Mạo Khê.

Sau thí điểm tại phường Mạo Khê, Bưu điện thị xã Đông Triều tiếp tục triển khai tại xã Hồng Thái Đông.

Cũng nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC, phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông các cấp trên địa bàn, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, nhất là dân cư ở xa trung tâm, ngày 01/8/2019, UBND TP. Châu Đốc, tỉnh Kiên Giang khai trương thực hiện “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại nhà không thu phí thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn TP. Châu Đốc”.

Qua đó, người dân, tổ chức, đơn vị, DN khi có nhu cầu làm các loại TTHC, thay vì phải liên hệ tại bộ phận một cửa ở UBND thành phố thì nay nhân viên bưu chính đến tận nhà để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, người dân không phải đóng lệ phí bưu chính, toàn bộ phí bưu chính do UBND thành phố thanh toán cho bưu điện thay cho người dân tổ chức, đơn vị, DN.

Trong thời gian triển khai thí điểm, việc tiếp nhận và trả kết quả tại nhà không thu phí bưu chính đối với các loại thủ tục được ban hành tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh An Giang gồm 6 lĩnh vực, 31 thủ tục thuộc các lĩnh vực cụ thể như sau:

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại nhà riêng của công dân là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công.

Các tin khác