Hot line   1900 54 54 81

Sơ kết triển khai Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ hành chính công cho Bưu điện tỉnh Lâm Đồng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị sơ kết tình hình triển khai Quyết định số 644 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Việc triển khai thực hiện Đề án chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tinh giản biên chế, giảm tải công việc, giảm chi đầu tư cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do nhà nước đầu tư. Qua 6 tháng triển khai, về Bộ phận một cửa của các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, xã đã nhiệt tình cung cấp các văn bản liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Về phía nhân viên ngành Bưu điện, đến nay đã chủ động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thành thạo khoảng 88% trên tổng số TTHC của các đơn vị được chọn thí điểm. Đối với 10 lĩnh vực cấp tỉnh, đã có trên 720 hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm của Bưu điện, có trên 4.300 hồ sơ do nhân viên bưu điện trực tiếp đảm nhận. Trong 6 tháng triển khai, bưu điện đã chuyển phát an toàn 100% hồ sơ đến người dân, tổ chức đúng thời gian quy định, chưa để xảy ra sai sót. 

Bên cạnh những kết quả trên, do mới tiếp nhận công việc, nhân viên Bưu điện chưa có kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Còn 12% số TTHC chưa được tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định do các thủ tục này phức tạp, đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn mới tiếp nhận được. Ngoài ra một số phần mềm được liên kết trực tiếp với các Bộ ngành TW về tiếp nhận TTHC phải do công chức trực tiếp giải quyết chưa thể chuyển giao cho nhân viên Bưu điện;  Phần lớn người dân chưa hiểu và chưa sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích….

Tại hội nghị, đa số các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện đề nghị chuyển giao cho bưu điện thực hiện việc tiếp nhận  và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời có thể mở rộng đối với những TTHC mà nhân viên bưu điện đảm nhận được; tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân về mục đích ý nghĩa của Đề án. Đối với những TTHC phức tạp, cần tạo điều kiện để nhân viên bưu điện có thể nắm vững các quy định liên quan để có thể hướng dẫn tổ chức cá nhân hoàn thiện nội dung cơ bản của hồ sơ… 

Phát biểu kết luận, PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên đề nghị các sở ngành, địa phương rà soát lại các thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi tiếp tục chuyển giao cho Bưu điện tỉnh. Riêng với ngành Bưu điện cần củng cố, kiện toàn tổ chức, cơ sở vật chất, quy trình, hỗ trợ chi phí khấu hao trụ sở cơ quan, trang thiết bị tại Bộ phận   một cửa của UBND các huyện. Đồng thời PCTUBND tỉnh cũng đề nghị đối  với những lĩnh vực TTHC đã được chọn thí điểm, đến ngày 1/1/2020 sẽ chính thức bàn giao cho Bưu điện tỉnh, còn với những TTHC mới bắt đầu thực hiện thì sẽ có thêm 3 tháng triển khai.

Các tin khác