Hot line   1900 54 54 81

Gia Lai: Khai trương bộ phận một cửa tại Bưu điện Văn hóa xã

Ngày 25/11, Bưu điện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Ia Tô (huyện Ia Grai) đã khai trương bộ phận một cửa tại Bưu điện văn hóa xã.


Các đại biểu cắt băng khai trương bộ phận một cửa tại Bưu điện Văn hóa xã Ia Tô

Bộ phận một cửa đặt tại Bưu điện văn hóa xã Ia Tô có nhiệm vụ tiếp nhận, chuyển hồ sơ thủ tục hành chính đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy trình và thời gian quy định; niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính, quy trình tiếp nhận, chuyển, giải quyết và trả kết quả hồ sơ; hướng dẫn cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ giải quyết công việc…

Việc chuyển giao bộ phận một cửa từ UBND xã sang Bưu điện văn hóa xã nhằm tạo sự đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và cách thức làm việc với người dân, doanh nghiệp vì một nền hành chính minh bạch, phục vụ nhân dân.

Các tin khác