Hot line   1900 54 54 81

Gia Lai: Phát huy hiệu quả mô hình thí điểm chuyển giao dịch vụ hành chính công sang Bưu điện

Đến nay, tại các điểm thực hiện mô hình, đã tiết kiệm đáng kể số lượng cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính của công dân.

Thực hiện đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang Bưu điện, sau hơn 5 tháng triển khai, Bưu điện tỉnh Gia Lai đã bố trí 34 nhân viên, chủ yếu có trình độ Đại học, Cao đẳng làm nhiệm vụ trực tiếp học việc, đảm nhiệm dần nhiệm vụ của công chức tại các địa phương thực hiện thí điểm. Đến nay, tại các điểm thực hiện mô hình, đã tiết kiện đáng kể số lượng cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính của công dân. Điển hình như thành phố Pleiku đã rút toàn bộ cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận một cửa trước đây về đảm nhận vị trí khác; huyện Ia Grai tiết kiệm 3 biên chế, huyện Krông pa tiết kiệm 4 biên chế…

Không chỉ tiết kiệm biên chế, người lao động, đề án chuyển giao nhiệm vụ hành chính công sang Bưu điện còn giúp tiết giảm khoản kinh phí đầu tư cho Bộ phận một cửa, đặc biệt thực hiện mô hình giải quyết Thủ tục hành chính mới theo hướng thân thiện, hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền phục vụ người dân.

Các tin khác