Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ hành chính công với UBND tỉnh Kon Tum

Ngày 06/01, UBND tỉnh Kon Tum và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh. Dự lễ ký kết có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào. Cùng dự còn có đại diện các sở, ngành liên quan, Bưu điện tỉnh Kon Tum.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa và Tổng giám đốc Chu Quang Hào ký thỏa thuận hợp tác
giữa UBND tỉnh Kon Tum và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành về cải cách hành chính tại địa phương; triển khai Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử và các dịch vụ công trực tuyến thông qua việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại các điểm giao dịch của Bưu điện; triển khai thí điểm Bưu điện tham gia, hỗ trợ Bộ phận Một cửa các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (xem xét đặt Bộ phận một cửa các cấp tại Bưu điện, bố trí nhân viên Bưu điện tại Bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính…) ; triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công khác mà các cơ quan hành chính trên địa bàn không nhất thiết phải thực hiện, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, Lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khẳng định, việc đẩy mạnh hợp tác giữa UBND tỉnh và Bưu điện Việt Nam không những góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh mà còn phát huy hiệu quả, tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân; góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Để triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Kon Tum phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Cam kết bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện tích hợp giải pháp công nghệ thông tin giữa Hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Kon Tum…

Hai bên cũng thống nhất giao cho Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Kon Tum theo dõi việc thực hiện Thỏa thuận này, định kỳ báo cáo kết quả với lãnh đạo UBND tỉnh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để xem xét xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các tin khác