Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam tập trung chuyển đổi số để trở thành doanh nghiệp công nghệ

Năm 2020 sẽ là năm chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động mạnh mẽ chuyển đổi số để tiến tới một Việt Nam số. Công nghệ số sẽ là công cụ tốt nhất để giúp thực hiện công cuộc chuyển đổi rất to lớn này. Đây là một trong những nội dung phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2020 của Bộ. Chuyển đổi số cũng là một nhiệm vụ cấp thiết buộc phải thực hiện thành công của Bưu điện Việt Nam trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ông Lê Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khẳng định công nghệ thông tin (CNTT) đang trở thành nền tảng và công cụ để nâng cao năng suất, chất lượng trên toàn mạng lưới.  Hiện Bưu điện Việt Nam đang có mạng lưới ứng dụng CNTT rất lớn với tổng số gần 20.000 máy tính kết nối mạng, hơn 10.000 điểm kết nối mạng online. Đặc biệt nhiều trung tâm khai thác vận chuyển của Bưu điện Việt Nam hiện đang được trang bị hệ thống chia chọn tự động, giúp cho việc phân phối hàng hóa được nhanh chóng, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đồng thời cập nhật thông tin tự động để hỗ trợ hoạt động điều hành kịp thời. Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam cũng đang nghiên cứu thiết kế, lắp đặt băng tải đọc mã vạch tự động trên diện rộng, hoặc triển khai robot gắp hàng hóa, bưu kiện tự động.

Năm 2020 Tổng công ty xác định, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là công việc bắt buộc phải triển khai thành công trong thời gian tới. Chính vị vậy, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020, Bưu điện Việt Nam đã ban hành hành khung kiến trúc công nghệ thông tin tổng thể của đơn vị. Theo khung kiến trúc này, các hoạt động của Bưu điện Việt Nam sẽ lấy công nghệ thông tin làm nền tảng và là công cụ và giải pháp hữu hiệu thúc đẩy quá trình hiện đại hoá sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng. Trong đó Tổng công ty đặc biệt chú trọng tới việc tối ưu hóa và tự động hóa trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát, logistic và chăm sóc khách hàng.


Mới đây nhất, Cổng thông tin về CNTT và hệ thống điều hành lực lượng CNTT IT Service Desk của Tổng công ty cũng chính thức đi vào vận hành. Việc vận hành cổng thông tin này là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình chuyển đối số của Bưu điện Việt Nam. Hệ thống điều hành lực lượng CNTT IT Service Desk sẽ hỗ trợ vận hành dịch vụ CNTT cho toàn bộ lực lượng CNTT trên mạng lưới cũng như cho các nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ, khai thác trên phạm vi cả nước. Toàn bộ các yêu cầu hỗ trợ các hệ thống phần mềm sẽ được xử lý, quản lý, thống kê trên IT Service Desk. Đến nay, IT Service Desk đã được triển khai cho tất cả chuyên viên CNTT của Tổng công ty và các Bưu điện tỉnh/thành; cấp tài khoản cho trên 4.000 nhân viên nghiệp vụ và khai thác sử dụng, gửi các yêu cầu hỗ trợ, qua đó đã giải quyết trên 800 yêu cầu phát sinh trên hệ thống.

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty, ngay từ năm 2020, các hoạt động của Bưu điện Việt Nam sẽ lấy công nghệ thông tin làm nền tảng và là công cụ và giải pháp hữu hiệu thúc đẩy quá trình hiện đại hoá sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng. Để tạo sự đột phá trong phát triển, đón đầu những cơ hội trong giai đoạn tới, Tổng công ty đã xây dựng các định hướng lớn trong đó có việc tiên phong xây dựng Đề án Xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số; Tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của Tổng công ty được xác định là một trong những đề án trọng điểm, nhằm hướng tới mục tiêu định hướng chiến lược phát triển và chuyển đổi Tổng công ty trở thành doanh nghiệp công nghệ.

Trong năm 2020, Tổng công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chuyển đổi số (Các dự án phát triển hạ tầng công nghệ;  Các dự án ứng dụng công nghệ trong công tác điều hành, quản lý; Các dự án phát triển sản phẩm dịch vụ số, xây dựng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ kết hợp số và vật lý… Bên cạnh các hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp, Tổng công ty cũng tiếp tục thực hiện các mục tiêu đặt ra trong năm 2020 liên quan đến việc “chủ động tham gia sâu vào chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW và Đề án chuyển đổi số quốc gia. Tham gia giải quyết các bài toán lớn của đất nước” : Xây dựng và phổ cập CSDL mã địa chỉ bưu chính; Tham gia xây dựng hệ thống cơ cở dữ liệu dân cư, an sinh xã hội; Vận hành, cập nhật hệ thống bản đồ số Việt Nam (Vmap), tiếp tục đồng hành để tham gia phát triển Hệ tri thức Việt số hóa; Triển khai các dịch vụ hỗ trợ chính quyền điện tử, chính phủ số; Tổ chức kết nối hoạt động trong chuỗi đô thị thông minh.

Các tin khác