Hot line   1900 54 54 81

Năm 2020 Bưu điện Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cung ứng các dịch vụ hành chính công

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính thời gian qua Bưu điện Việt Nam được giao nhiệm vụ phối hợp với các Bộ ngành, địa phương cung ứng các dịch vụ hành chính công, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Phát huy thế mạnh về mạng lưới với 13.000 điểm phục vụ tới tận các xã, phường, năm Bưu điện Việt Nam đã chủ động phối hợp với nhiều tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả trong cải cách hành chính tại cả 3 cấp tỉnh, thành phố; quận huyện và xã.

Một trong những dịch vụ được đông đảo người dân quan tâm nhất là tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai tại Bưu điện. Năm 2019, Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với các địa phương triển khai dịch vụ này tại 4.000 điểm giao dịch đến tận cấp xã trên toàn mạng lưới. Hơn 14 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được người dân và các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nhận gửi hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng 25% so với năm 2018. Chất lượng chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo an toàn.

Đối với việc thực hiện đề án “Thí điểm triển khai cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương”, ngay từ những ngày đầu năm, Tổng công ty đã phối hợp các địa phương triển khai thí điểm một số nội dung như: bố trí trụ sở, trang thiết bị cho Bộ phận một cửa, bố trí nhân viên tại Bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thay công chức. Hiện hơn 30 tỉnh, thành phố đang thực hiện thí điểm đề án này. Trong đó: 28 tỉnh, thành phố đã đặt Bộ phận một cửa tại Bưu điện, (gồm 14 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 17 bộ phận một cửa cấp huyện và 45 bộ phận một cửa cấp xã); 12 tỉnh, thành phố đã bố trí nhân viên tại bộ phận một cửa các cấp để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.


Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các dịch vụ hành chính công, để đẩy nhanh hơn nữa việc triển khai Chính phủ điện tử cùng với trách nhiệm của một đơn vị là thành viên của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, năm 2019 Bưu điện Việt Nam không chỉ tham gia triển khai các hoạt động Chính phủ điện tử mà còn đầu tư hệ thống máy móc, nguồn nhân lực để hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức trên địa bàn xã thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Qua đó tạo điều kiện cho người dân chưa biết sử dụng máy tính hoặc không có đủ các trang thiết bị cần thiết tại hộ gia đình có thể đến điểm phục vụ của Bưu điện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 mà không phải đến các cơ quan hành chính như trước kia.

Các Bưu điện tỉnh, thành phố đã phối hợp với các địa phương trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các điểm giao dịch của Bưu điện. Điển hình triển khai thí điểm trên địa bàn xã tại một số đơn vị: Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp, An Giang, Hà Nội, Bắc Ninh, TP. HCM, Khánh Hòa; Đối với các địa phương khác, Bưu điện tỉnh, thành phố cũng đang phối hợp với các sở, ngành, UBND các cấp để đào tạo, tập huấn cho nhân viên bưu điện và tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt năm 2019, Bưu điện Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn VNPT (đơn vị được giao xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia) thực hiện kết nối, tích hợp hệ thống để phục vụ cho việc định danh, xác thực qua Bưu điện khi Cổng dịch vụ công trực tuyến đi vào hoạt động.

Theo ông Nguyễn Quốc Vinh, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đến nay Tổng công ty đã hoàn thiện việc xây dựng hệ thống định danh xác thực (PostID) để triển khai tại các điểm giao dịch của bưu điện. Đây là hình thức xác thực điện tử tài khoản cho cá nhân, tổ chức do tổng công ty triển khai giúp người dân đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (chính thức vận hành từ hôm 9/12/2019).


Để định danh xác thực điện tử, các cá nhân, tổ chức có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch của bưu điện để đăng ký tài khoản hoặc tự thực hiện đăng ký trên hệ thống PostID tại địa chỉ http://postid.vnpost.vn. Khi thực hiện định danh, xác thực điện tử qua bưu điện, cá nhân, tổ chức phải cung cấp giấy tờ theo quy định để kiểm tra đối chiếu và thông tin sẽ được cập nhật trên hệ thống định danh, xác thực điện tử của tổng công ty (PostID).

Các cá nhân, tổ chức sẽ được cấp một tài khoản PostID, có thể đăng nhập vào các hệ thống của bưu điện (My VNPost và các hệ thống sẽ triển khai) để sử dụng các dịch vụ do bưu điện cung cấp.

Ngoài ra, có thể sử dụng tài khoản PostID này đăng nhập hệ thống của các đơn vị khác có kết nối với bưu điện (Cổng dịch vụ công quốc gia…) để sử dụng dịch vụ mà không cần phải khai báo, tạo tài khoản và xác thực thông tin.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hải Thanh khẳng định, năm 2020 Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cung ứng các dịch vụ trong lĩnh vực hành chính công, tham gia sâu, rộng cùng Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương trong cải cách thủ tục hành chính, triển khai nhiệm vụ dịch vụ vụ hành chính công qua mạng bưu chính công ích. Trong đó dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích vẫn là một trong những dịch vụ trọng tâm cần đẩy mạnh triển khai có hiệu quả hơn nữa. Bưu điện Việt Nam sẽ rà soát, tăng số lượng các điểm BĐ-VHX cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ linh hoạt dưới nhiều hình thức để tạo thuận lợi cho người dân (nộp tại Bưu cục, tại địa chỉ, tại điểm lưu động, tổ chức tiếp nhận yêu cầu qua điện thoại…). Đồng thời tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên Bưu điện cách thức nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công trực tuyến các bộ, ngành, địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân nộp trực tuyến tại các điểm giao dịch của Bưu điện.

Ngoài ra Bưu điện Việt Nam cũng sẽ thực hiện các biện pháp, cơ chế khuyến khích để tăng số lượng cá nhân, tổ chức được cấp tài khoản định danh xác thực PostID.

Các tin khác