Hot line   1900 54 54 81

Thanh Hóa: Phát huy hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

Với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cải cách có tính đột phá, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó phải kể đến hiệu quả của các dịch vụ hành chính công đang được các Sở ban ngành của tỉnh phát huy dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.


Bằng việc kết nối với Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh thông qua cổng một cửa điện tử, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh phối hợp với các ngành như tư pháp, giao thông vận tải, công an, bảo hiểm xã hội, hải quan…để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp. Người dân chỉ cần ở nhà, thao tác trên mạng, hoàn thiện hồ sơ và kết quả được mang đến tận nhà. Việc này giúp giảm thời gian, công sức, chi phí đi lại cho các cá nhân, tổ chức, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Trong 2 tháng đầu năm 2020, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận và chuyển phát hơn 60.000 hồ sơ, thủ tục hành chính đến người dân và doanh nghiệp.

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thanh Hóa hiện cung cấp 800 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và đã kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia. Người dân, doanh nghiệp, đơn vị đẩy mạnh sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 sẽ giảm được thời gian, nhân sự và áp lực nộp hồ sơ, thủ tục hành chính, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Các tin khác