Hot line   1900 54 54 81

Đến 10/3 toàn bộ người Bưu điện sẽ được định danh, xác thực điện tử

Tiếp tục việc triển khai định danh, xác thực điện tử trên toàn quốc, Tổng công ty yêu cầu thời gian tới các đơn vị tập trung đẩy mạnh việc định danh, xác thực đối với toàn bộ cán bộ nhân viên, cộng tác viên của Bưu điện Việt Nam. Theo đó, đến ngày mùng 10/3 toàn bộ cán bộ, công nhân viên và cộng tác viên trên toàn mạng lưới sẽ được định danh, xác thực điện tử thông qua hệ thống PosID.

Việc định danh, xác thực điện tử nhằm quản lý được toàn bộ danh tính điện tử của cán bộ, công nhân viên, cộng tác viên trên toàn mạng lưới. Sau khi định danh, xác thực điện tử, cán bộ, công nhân viên, cộng tác viên sẽ được cấp 01 tài khoản PostID và có thể sử dụng tài khoản này đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống của các đơn vị khác có kết nối với Bưu điện để thực hiện các giao dịch điện tử mà không cần phải khai báo, tạo tài khoản và xác thực thông tin.

Tổng công ty yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt cho các chuyên viên về việc định danh xác thực điện tử và yêu cầu các cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản trên hệ thống PostID.


Đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc, Giám đốc đơn vị phân công cán bộ xác minh và cán bộ phê duyệt để thực hiện việc định danh điện tử. Tùy thuộc quy mô số lượng cán bộ, nhân viên thuộc khối văn phòng để tổ chức định danh, xác thực điện tử theo từng phòng hoặc chung cho khối văn phòng. Trường hợp thực hiện chung cho khối văn phòng, Lãnh đạo đơn vị hoặc Trưởng phòng Tổ chức hành chính là người thực hiện chức năng phê duyệt. Trường hợp thực hiện theo từng phòng, Trưởng phòng là người thực hiện chức năng phê duyệt.

Đối với các chức danh lao động ngoài khối văn phòng và cộng tác viên, việc xác minh, phê duyệt được thực hiện tại các Bưu cục. Giao dịch viên thực hiện chức năng xác minh, người được giao nhiệm vụ kiểm soát thực hiện chức năng phê duyệt.

Cán bộ công nhân viên và cộng tác viên chịu trách nhiệm về các giấy tờ đã cung cấp và các thông tin cung cấp, nhập trên hệ thống PostID. Cán bộ được giao nhiệm vụ xác minh, phê duyệt và Giám đốc, Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin của CBNV, CTV của đơn vị trên hệ thống PostID và đảm bảo tài khoản PostID được cấp cho đúng người.

Việc định danh, xác thực điện tử đối với các CBNV và CTV của các đơn vị sẽ hoàn thành trước ngày 10/3/2020.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc phối hợp xây dựng, tích hợp giải pháp định danh, xác thực điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng hệ thống định danh xác thực PostID. Để triển khai rộng rãi, Tổng công ty cũng đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho các Bưu điện tỉnh, thành phố.

Bên cạnh việc yêu cầu các cán bộ công nhân viên và cộng tác viên của Bưu điện Việt Nam đi đầu trong việc đăng ký tài khoản, Bưu điện Việt Nam hỗ trợ miễn phí cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp trong việc định danh, xác thực điện tử. Theo đó các cá nhân, tổ chức có thể tự đăng ký trên hệ thống PosID sau đó mang giấy tờ đến Bưu điện gần nhất để kiểm tra, xác minh, kích hoạt tài khoản, hoặc trực tiếp đến điểm giao dịch của Bưu điện xuất trình giấy tờ để được hỗ trợ tạo tài khoản. Ngoài ra các nhân viên Bưu điện cũng chủ động giới thiệu và tạo tài khoản PosID cho các khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của Bưu điện.

Với những dữ liệu khách hàng hiện có, Bưu điện Việt Nam sẽ cung cấp tài khoản PostID cho các cá nhân, tổ chức đã được xác minh này và tuyên truyền, hướng dẫn để khi cá nhân, tổ chức có yêu cầu nộp hồ sơ trực tuyến sẽ sử dụng để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các tin khác