Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Bình Định: Giảm 50% cước chuyển phát hồ sơ hành chính công

Nhằm chia sẻ với các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh đã triển khai chương trình giảm 50% giá cước chuyển phát hồ sơ hành chính công tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cấp huyện, thị xã, thành phố, tất cả các điểm giao dịch của bưu điện.


Người dân thực hiện thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo đó, từ ngày 1 - 31.3.2020, giá cước chuyển phát hồ sơ một chiều (tiếp nhận hồ sơ hoặc chuyển trả kết quả) khu vực nội thành/huyện/thị xã còn 13.000 đồng/hồ sơ, nội tỉnh là 15.000 đồng/hồ sơ; giá cước chuyển phát hồ sơ hai chiều (tiếp nhận và chuyển trả kết quả) khu vực nội thành/huyện/thị xã là 26.000 đồng/hồ sơ, nội tỉnh là 30.000 đồng/hồ sơ.

Việc giảm 50% giá cước vừa đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời, cũng góp phần nâng cao ý thức cho người dân trong việc phòng tránh sự lây lan của dịch Covid-19.

Các tin khác