Hot line   1900 54 54 81

Họp bàn thống nhất lộ trình triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện Công văn 1498/VPCP-KSTT ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk, sáng ngày 04/3/2020 Uỷ ban nhân dân huyện Ea Kar đã tổ chức cuộc họp để thống nhất lộ trình triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và triển khai thực hiện việc đưa các thủ tục hành chính theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ vào tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa huyện.


Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Tổ trưởng, Tổ phó Bộ phận Một cửa huyện và đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, Bưu điện huyện Ea Kar. Đồng chí Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến việc phối hợp với Bưu điện để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, thống nhất với chủ trương sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Ea Kar. Bưu điện tỉnh Đắk Lắk sẽ có đề án cụ thể triển khai việc tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, kể cả các thủ tục thuộc ngành công an, quân sự tại trụ sở Bưu điện huyện Ea Kar. Để đảm bảo việc giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp cần phải khảo sát, đánh giá cụ thể về quy mô, mức độ cần thiết cần về mặt bằng, diện tích phòng làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết... phục vụ cho tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để Bưu điện xây dựng đề án đầu tư, mua sắm trang thiết bị. Bên cạnh đó, Bưu điện huyện Ea Kar sẽ phối hợp với các phòng ban của huyện (có tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính) cử nhân viên bưu điện tới tiếp cận, học hỏi các quy định về hồ sơ, quy trình tiếp nhận thủ tục hành chính. Sau khi đã nắm bắt được toàn bộ quy trình, UBND huyện sẽ chuyển giao toàn bộ quy trình tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp thông qua dịch vụ bưu chính công ích tại trụ sở Bưu điện huyện Ea Kar.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Đình Chiến nêu rõ, Uỷ ban nhân dân huyện thống nhất chủ trương triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện thông qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bưu điện huyện Ea Kar. Đề nghị Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, Bưu điện huyện Ea Kar tiến hành khảo sát và sớm xây dựng đề án thật cụ thể về kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc... Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, hướng dẫn quy trình, hồ sơ để nhân viên bưu điện có thể tiếp nhận thủ tục hành chính theo quy định. Nâng cao hiệu quả, chất lượng việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính ở mức độ 3, mức độ 4. Nâng cao điểm số và chỉ số cải cách hành chính cửa huyện Ea Kar trong những năm tiếp theo một cách ổn định, bền vững.

Các tin khác