Hot line   1900 54 54 81

Tây Ninh: Làm thủ tục về đất đai có thể nộp phí, lệ phí trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Từ ngày 16/3/2020, cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Nhân dân trên địa bàn tỉnh khi làm thủ tục về đất đai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, người dân có thể nộp phí, lệ phí trực tiếp thông qua hệ thống Bưu điện đặt tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.


Người dân liên hệ đăng ký trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích tại Quầy Bưu điện
đặt tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Bưu điện tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Hành chính công tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Tây Ninh, Chi cục Thuế thành phố Tây Ninh và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Ninh vừa ký kết quy chế phối hợp về việc tiếp nhận hồ sơ thu hộ phí, lệ phí của người dân thuộc lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Việc triển khai việc thu hộ phí, lệ phí thông qua hệ thống Bưu điện tại Trung tâm Hành chính công lần này là một trong những bước tiếp theo nhằm góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm. Qua đó giúp người dân, doanh nghiệp chỉ đến một địa điểm duy nhất là Trung tâm Hành chính công để nộp hồ sơ và nhận kết quả, đóng phí, lệ phí không phải đi lại nhiều lần, nhiều cơ quan.

Ngoài chức năng thu hộ phí, lệ phí thông qua bưu điện vừa được triển khai, tại Trung tâm đã triển khai việc nhận hồ sơ, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm kịp thời trả kết quả đến tay cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, trong thời gian sớm nhất.

Tính từ khi thực hiện thí điểm cho đến nay qua khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến làm thủ tục về đất đai trên hệ thống máy tính bảng cho thấy đa số các ý kiến rất đồng tình, ủng hộ chủ trương trên, đồng thời, hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ công chức tiếp nhận hồ sơ về đất đai thực hiện thí điểm tại Trung tâm và nhân viên Bưu điện khi đến giao dịch.

Các tin khác