Hot line   1900 54 54 81

Chư Prông: Chuyển giao bộ phận một cửa sang Bưu điện huyện

Ngày 17/3, Bưu điện tỉnh Gia Lai phối hợp cùng UBND huyện Chư Prông tổ chức khai trương và chuyển giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện sang Bưu điện huyện.


Theo đó, Bưu điện huyện Chư Prông sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực cho người dân và thực hiện thu/nộp hộ người dân các khoản tiền thuế, phí, lệ phí. Việc thực hiện thí điểm chuyển giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện sang Bưu điện huyện nhằm phục vụ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Các tin khác