Hot line   1900 54 54 81

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/8/1930 -01/8/2020)

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 1019-KH/BTGĐUK về tổ chức tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/8/1930 -01/8/2020). Theo đó, nhằm tuyên truyền, phát huy truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của Ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta trong 90 năm qua, đồng thời tri ân công lao, đóng góp của các cơ quan, tổ chức và các thế hệ cán bộ tuyên giáo; cỗ vũ, động viên toàn ngành Tuyên giáo nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy những thành tựu, ưu điểm; khắc phực những hạn chế; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đóng góp xây dựng Đảng và hệ thống chĩnh trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu  của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các hoạt động kỷ niệm bao gồm: Tổ chức lễ mít ting; theo dõi phim tài liệu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo, tham gia xây dựng và phát hành bộ sách “Tuyên giáo toàn cảnh”; phát động cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên mạng xã hội CVNET từ tháng 3/2020; Tổ chức tọa đàm “công tác tuyên giáo của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối trong tình hình mới”; Tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Tuyên giáo; thăm khu di tích lịch sử…Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và thiết thực đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại các đơn vị.

Căn cứ Kế hoạch nêu trên, Đảng ủy Tổng công ty sẽ chủ động tham gia các hoạt động kỷ niệm của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức, đồng thời phát động “Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên mạng xã hội CVNET” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động từ tháng 3/2020.

Chi tiết Kế hoạch số 1019-KH/BTGĐUK tại đây

Các tin khác