Hot line   1900 54 54 81

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Datapost lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 21/3/2020, Đảng bộ Công ty Datapost đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có đ/c Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; đ/c Nguyễn Xuân Lam, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty. Cùng dự Đại hội còn có đại diện các Chi, Đảng bộ các đơn vị thuộc Tổng công ty và 29 đại biểu được triệu tập trên tổng số 41 đảng viên của Dảng bộ Công ty Datapost.


Ban chấp hành Đảng ủy Công ty Datapost nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội 

Đại hội đã thông qua nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tập thể Ban chấp hành Đảng ủy Công ty đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện hoạt động của Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ I đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội cũng thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2020 – 2025. Trong đó, phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết, sáng tạo; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của công ty. Chuyển nhanh, mạnh tổ chức sản xuất để tham gia chuỗi cung cứng dịch vụ chuyển đổi số; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân viên có đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, tâm huyết và có trách nhiệm cao; thực hiện tốt quy chế dân chủ, không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; tập trung nguồn lực, quyêt tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của Công ty đến năm 2025, nhằm xây dựng Công ty phát triển ổn định, góp phần cùng Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đồng chí. Đ/c Cao Đình Hạnh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty Datapost nhiệm kỳ 2020-2025.

Các tin khác