Hot line   1900 54 54 81

TPHCM: Tăng cường sử dụng dịch vụ công nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Quận 12


UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện phải tăng cường công tác tuyên truyền bằng cách sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, kênh giao tiếp trên mạng (Internet), mạng xã hội tại Việt Nam, hình thức trực tuyến để hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn, Cổng dịch vụ công của TP https://dvc.hochiminhcity.gov.vn; https://dichvucong.hochiminhtity.gov.vn và các Trang dịch vụ công trực tuyến của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện.

Đồng thời, bố trí nhân sự trực hướng dẫn, trao đổi qua hộp thư điện tử (email), tin nhắn, điện thoại, đường dậy nóng đảm bảo trả lời các phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức thuộc thầm quyền giải quyết của đơn vị.

Mặt khác, tăng cường theo dõi, kiểm tra việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, bảo đảm việc giải quyết hồ sơ được đúng hạn; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ, từ chối tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thư xin lỗi khi hồ sơ trễ hạn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Cùng với đó, phát hiện và kịp thời xử lý đối với các trường hợp hồ sơ bị trễ hạn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Bên cạnh đó, rà soát, công khai thủ tục hành chính nhằm tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời, phối hợp với Bưu điện thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến cá nhân, tổ chức về chính sách ưu đãi cước dịch vụ bưu chính công ích trong mùa dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở Tài chính TPHCM đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh thanh toán điện tử, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện áp dụng để tạo tiện lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công.

Các tin khác