Hot line   1900 54 54 81

An Giang: Người dân được miễn cước phí bưu điện từ ngày 01/4 đến 30/6/2020 khi nộp hồ sơ trực tuyến, nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường Bưu điện

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 726/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 156/TB-UBND ngày 31/3/2020 về việc tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết Thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang kể từ lúc 00 giờ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Được sự thống nhất của UBND tỉnh An Giang tại Công văn số 1453/VPUBND-TH ngày 31/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân việc tiếp nhận hồ sơ TTHC theo danh mục TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố được thực hiện thông qua 2 cách, như sau:

1. Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh: https://dichvucong.angiang.gov.vn/ và trả kết quả tại địa chỉ qua đường bưu điện.

2. Cán bộ bưu điện trực tiếp đến nhận hồ sơ và trả kết quả tại địa chỉ.

Thời gian miễn cước phí bưu điện: từ ngày 01/4/2020 đến 30/6/2020.

Số điện thoại liên hệ (0296)3.959.959 để được hướng dẫn.

Các tin khác