Hot line   1900 54 54 81

Đắk Lắk: Tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Sáng 4/6, Văn phòng UBND tỉnh khai mạc tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; kỹ năng giao tiếp hành chính phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.


Các học viên tham dự buổi tập huấn

Trong 02 ngày 4-5/6/2020,  công chức, viên chức các Sở, ban, ngành; nhân viên của Bưu điện tỉnh, Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đắk Lắk; Bảo hiểm xã hội tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm  sẽ được trang bị các nội dung: Giới thiệu tổng quan về nội dung quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Kỹ năng giao tiếp trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm. Nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC).  Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC. Triển khai thực hành thực tế quy trình, nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm.

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp công chức, viên chức (CCVC) của Trung tâm nắm, hiểu rõ được các chức năng, quy trình vận hành của phần mềm tiếp nhận hồ sơ TTHC mức độ 3,4 trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đắk Lắk và hướng dẫn hỗ trợ cho người dân khi đến giao dịch tại Trung tâm.

Các tin khác