Hot line   1900 54 54 81

Cụm Công đoàn số 5: Thúc đẩy kinh doanh các dịch vụ quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2020

Ngày 18/6/2020, Cụm Công đoàn số 5 tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề Giải pháp thúc đẩy kinh doanh các dịch vụ nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.


Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng giám đốc; đồng chí Trần Đức Thích, Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Lê Thị Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty. Tại các điểm cầu có Lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn các đơn vị trong Cụm gồm Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Yên Bái

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đức đề nghị các đơn vị cần tiếp tục xây dựng các giải pháp, phương án tổ chức sản xuất trong thời gian từ nay đến hết năm 2020 phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã được giao. Đối với những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phó Tổng giám đốc yêu cầu các Ban chuyên môn khẩn trương đánh giá và trả lời các Bưu điện tỉnh thực hiện.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thích cảm ơn những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Đức, cảm ơn các ý kiến tham luận và những ý kiến góp ý của các đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, Công đoàn các đơn vị cần phát huy vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ, cơ chế, chính sách chăm sóc người lao động; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong đó quan tâm đến hoạt động đối thoại định kỳ tại đơn vị; Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai văn hóa doanh nghiệp gắn với tổ chức sản xuất và chương trình 5s của Tổng công ty, các chương trình Phúc lợi đoàn viên công đoàn, chương trình thi đua như Thắp lửa yêu thương…

Các tin khác