Hot line   1900 54 54 81

Bổ nhiệm Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Ninh Bình

Ngày 30/6/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Ninh Bình thông qua hình thức trực tuyến. Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đinh Như Hạnh dự Lễ bổ nhiệm tại đầu cầu Tổng công ty.


Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Tổng công ty, Giám đốc Bưu điện điện tỉnh Ninh Bình trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Bùi Văn Chuyên

Theo đó, bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Chuyên, Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Bưu điện tỉnh giữ chức vụ Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Ninh Bình. Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm (36 tháng).

Phát biểu tại Lễ bổ nhiệm, Phó Tổng giám đốc Đinh Như Hạnh cho rằng, ông Bùi Văn Chuyên là cán bộ có năng lực, trải qua nhiều vị trí khác nhau trong thời gian qua phần nào giúp cho ông Chuyên có điều kiện hội tụ được những kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức để có thể giữ được cương vị Phó giám đốc Bưu điện tỉnh. Phó Tổng giám đốc mong muốn trong thời gian tiếp theo, tập thể Lãnh đạo Bưu điện tỉnh sẽ đồng lòng, sát cánh hỗ trợ ông Chuyên hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây đưa Bưu điện tỉnh Ninh Bình phát triển tốt hơn.  


Phó Tổng giám đốc Đinh Như Hạnh phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ mới được bổ nhiệm tại điểm cầu Tổng công ty

Tại lễ bổ nhiệm, ông Bùi Văn Chuyên cho biết, từ khi được tuyển dụng vào Bưu điện đã trải qua rất nhiều vị trí. Dù ở vị trí nào, bản thân luôn ý thức cố gắng học tập, trau đồi kiến thức kỹ năng. Được Lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng giao nhiệm vụ mới, xác định đây là vinh dự, tự hào nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức, ông Bùi Văn Chuyên khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân, đoàn kết cùng tập thể Lãnh đạo, cán bộ Bưu điện tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các tin khác