Hot line   1900 54 54 81

Vietnam Post nâng cấp hệ thống phần mềm quản lí công đoạn phát bưu gửi dành cho bưu tá

Để cải tiến quy trình các dịch vụ bưu chính chuyển phát nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đang triển khai nâng cấp hệ thống phần mềm Pack and Send (P&S), DingDong phục vụ tác nghiệp và quản lí, quản trị công đoạn phát bưu gửi dành cho bưu tá trên toàn mạng lưới.


Ứng dụng DingDong hỗ trợ bưu tá quản lý bưu gửi từ công đoạn nhận dữ liệu, chia chọn lộ trình phát bưu gửi đến khách hàng

Pack and Send (P&S) và DingDong là hệ thống phần mềm hỗ trợ tác nghiệp và quản lý bưu gửi bắt đầu từ công đoạn nhận dữ liệu, chia chọn lộ trình phát từ phần mềm Bưu chính chuyển phát (BCCP) để thực hiện phân hướng dành cho bưu tá đến khi bưu gửi kết thúc quy trình tại khâu phát.  

Phầm mềm cũng hỗ trợ thống kê, kế toán cho các bưu gửi; quản lý chi tiết thu, nộp tiền COD lên hệ thống của từng bưu tá; quản lý các bưu gửi  chưa phát được tại bưu cục... Đồng thời, để xử lý các nghiệp vụ liên quan, phần mềm nâng cấp có khả năng kết nối với các hệ thống khác như: phần mềm quản lý quan hệ khách hàng CRM, tổng đài chăm sóc khách hàng, phần mềm khiếu nại Case, phần mềm My Vietnam Post, nền tảng Bản đồ số Vmap và hệ thống định danh, xác thực PostID. Đặc biệt, hệ thống Pack and Send (P&S), DingDong còn cập nhật tính năng tìm địa điểm theo mã địa chỉ Vpostcode.

Cụ thể, phần mềm Pack and Send (P&S) là ứng dụng trên nền tảng web với nhiều chức năng hữu ích như: quản lý bưu tá, lộ trình phát; thiết lập bảng phân công ca kíp làm việc của bưu tá; tiếp nhận các bưu gửi đóng đến bưu cục phát; thông tin giao nhận chuyến thư; điều phối bưu gửi giữa các bưu tá; kết nối với hệ thống DingDong để hỗ trợ tác nghiệp của Bưu tá trước, trong, sau quá trình phát bưu gửi.

Giao diện ứng dụng DingDong

Còn DingDong là ứng dụng được cài đặt trên các thiết bị smartphone sử dụng 3G/4G dành cho bưu tá khi đi phát hàng, có kết nối liên thông với phần mềm P&S hỗ trợ quản lý bưu gửi của bưu tá (thông tin giao, nhận bưu gửi và nhập thông tin phát trong quá trình đi phát); quản lý cuộc gọi qua tổng đài với bưu cục, khách hàng. Ứng dụng này cũng hỗ trợ cập nhật các thông tin cần xử lý với bưu gửi như yêu cầu chuyển hoàn, phát lại, thay đổi địa chỉ… đồng thời thống kê tổng hợp, chi tiết các bưu gửi, tiền COD đã phát/chưa phát khi bưu tá kết thúc hành trình một ngày đi giao hàng.

Vietnam Post đã và đang tiếp tục triển khai, đào tạo sử dụng phần mềm quản lí công đoạn phát cho bưu tá ở 63 tỉnh, thành phố trong thời gian tới để luôn là sự lựa chọn tin cậy nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

Các tin khác