Hot line   1900 54 54 81

Nâng cao hiệu quả chức năng hỗ trợ khách hàng trên My Vietnam Post

Nhằm xử lí các yêu cầu, phản ánh của khách hàng dịch vụ bưu chính chuyển phát nhanh chóng, kịp thời, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã nâng cấp chức năng tạo ticket khiếu nại trên ứng dụng My Vietnam Post.


Theo đó, khách hàng có thể dễ dàng tạo tạo ticket khiếu nại trong trường hợp sai thông tin phát trên app My Vietnam Post với các bước như sau:

Bước 1: Vào màn hình Danh sách đơn hàng trong mục Quản lý đơn hàng.

Bước 2: Chọn đơn đã tạo muốn phản ánh, vào menu > nhấn vào Tạo ticket > Chọn loại ticket cần thực hiện. Hiện tại trên hệ thống có 4 loại ticket để khách hàng lựa chọn là: Khiếu nại nhập sai thông tin phát; Khiếu nại bưu tá không thực hiện đúng chú dẫn phát; Khiếu nại bưu tá không liên lạc với người nhận và Khiếu nại bưu tá không phát tận tay người nhận. Khách hàng cần khiếu nại trường hợp nào, chỉ cần nhấn và ticket đó và nhập mô tả cho phần hỗ trợ/khiếu nại của mình. Tiếp theo nhấn vào Tạo ticket.

Bước 3: Nhấn Đồng ý trên thông báo.

Bước 4: Kiểm tra lại trên màn hình quản lý Ticket.

Để theo dõi trạng thái Ticket khiếu nại đã lập, khách hàng có thể thực hiện quản lý chức năng Tickets trên app My Vietnam Post thông qua các bước:

Bước 1: Trên menu chính của hệ thông, chọn Tickets, hệ thống sẽ hiển thị danh sách ticket đã tạo của khách hàng.

Bước 2: Sau khi hệ thống hiển thị danh sách Tickets, trường hợp có quá nhiều Ticket đã tạo, khách hàng có thể tìm kiếm theo số hiệu, loại Ticket, mã Ticket.

Bưu điện Việt Nam kì vọng chức năng tạo Ticket khiếu nại trực tiếp trên app My Vietnam Post sẽ trở thành một kênh tiếp nhận và xử lí phản ánh của khách hàng kịp thời, hiệu quả. App Vietnam Post sẽ liên tục cập nhật những tính năng, tiện ích giúp khách hàng có thêm trải nghiệm mới, tương tác ngày cần gần hơn với Bưu tá phát, nắm rõ các thông tin bưu gửi hơn, trực tiếp khiếu nại về Bưu cục phát, bưu tá phát, bưu cục chấp nhận.

Các tin khác